Eerst volgende activiteit

Donderdag 7 maart 2024

Leuk dat u onze website Nut Bergum e.o. bezoekt.

Het NUT Maatschappij tot nut van het algemeen departement Bergum e.o. is een bloeiende vereniging. Een zevenkoppig bestuur vergadert zeven maal per jaar en verrast haar leden elk jaar met een bruisend programma. De vereniging heeft maximaal 400 leden. Op het moment dat er 400 leden zijn dan wordt er een wachtlijst aangemaakt. Er is altijd na een paar maanden plek voor nieuwe leden. Vol trots kunnen we melden dat het NUT Bergum één van de oudste verenigingen is van Burgum èn één van de grootste NUT departementen van Nederland. We verzorgen elk jaar een programma met verschillende voorstellingen met een culturele inslag, zoals cabaret, lezingen, muziek en buffetten. Het NUT staat los van iedere politieke of levensbeschouwelijke stroming en tracht met cultuur en kennisverbreding zinvol bezig te zijn voor alle lagen van de bevolking met een laagdrempelig lidmaatschap. Met uw lidmaatschapskaart heeft u gratis entree voor twee personen bij elke voorstelling. Bij sommige evenementen zijn we genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen.

Nieuws

Volg het nut nieuws en blijf  op de hoogte van de laatste berichtgeving en actualiteiten.

Lees meer

Historie

De historie over het nut algemeen en nut departement bergum e.o.

Lees meer

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling
van Nut Bergum e.o.

Lees meer

Boeken

Download hier de e-boeken van nut bergum e.o.

Lees meer

Foto's

Een reeks foto's van Bergum
verzameld in een foto galerie.

Lees meer

Jaarverslagen

Overzicht van de jaarverslagen

Lees meer

De Nutleden kunnen via de pc op de website www.nutalgemeen.nl het landelijk nieuws lezen. Leden van NUT Bergum e.o hebben daarnaast de mogelijkheid zich persoonlijk aan te melden voor Nut nieuws.

Voor leden geldt:

• Lidmaatschap staat open voor iedereen. U kunt zich telefonisch of via het formulier opgeven.

• Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

• De contributie bedraagt € 25,00 per jaar per adres. De leden en de nieuwe leden betalen de contributie via een automatische machtiging.

• Per adres mogen twee personen aan de door het Nut georganiseerde activiteiten deelnemen.

CONTACT

Voor meer informatie, vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Nut Bergum e.o.

Correspondentie adres

 

Secretaris:
De Bjirk 17
9251 NJ Burgum

Ledenadministratie:
Eilingsloane 11
9251 MN Burgum

 

formulier

Contact
Naam
Naam
Voornaam of voorletter
Achternaam

©2023 Nut Bergum e.o.

Webdesign door:
Studio Trettjin Burgum