Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Departement Bergum e.o.

Programma fan Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper: OM

Skriuwer en fytser Geart Tigchelaar sil fertelle oer syn boek Om, dat er sels beskôget as in psychologyske fytsroman. Ate is fan doel om mei de fyts nei de Noardkaap te fytsen om sa ôf te weven mei syn ferline, mar it komt dan dochs oars. Of net?

Tigchelaar hat dy reis sels ek makke, al wiene syn motiven oars. De skriuwerfytser of fytserskriuwer sil oan ’e hân fan byldmateriaal oer syn nije roman fertelle, en oer de tochten dy’t him foar Om ynspirearre hawwe.

Skriuwer, dichter, keunstner en muzikant Elmar Kuiper sil fertelle oer syn eigen aventoeren op de fyts, as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw. Fierders sil hy wurk foarlêze dat ynspirearre is op Geart Tigchelaar syn psychologyske fytsroman.

 

“Koart sein wol ik dus oan 'e hân fan it boek, situaasjes en plakken dy't dêryn foarkomme, yllustrearje mei myn eigen wjerfarren. Om't myn boek foar in grut part basearre is op myn earste (solo)reis nei de Noardkaap sil dêr de klam op lizze. De presintaasje of foarstelling wurdt hieltiten ûndersteunt troch byldmateriaal (sawol foto's as fideo) en muzyk. Ik neam it wurd 'foarstelling', dat is faaks wat in te grut wurd, mar de bedoeling is wol dat it foarstellingeftich wurdt”, sa seit Geart.

 

Tickets zijn per 1 september te koop op www.dbieb.nl.

Nut leden boeken gratis een ticket met de actiecode NUT1799.

Tickets zijn ook te koop in de bibliotheek.

Neem dan uw actiecode en groene lidmaatschapskaart mee.

Leuk dat u onze website Nut Bergum e.o. bezoekt.

Het NUT Maatschappij tot nut van het algemeen departement Bergum e.o. is een bloeiende vereniging. Een zevenkoppig bestuur vergadert zeven maal per jaar en verrast haar leden elk jaar met een bruisend programma. De vereniging heeft maximaal 400 leden. Op het moment dat er 400 leden zijn dan wordt er een wachtlijst aangemaakt. Er is altijd na een paar maanden plek voor nieuwe leden. Vol trots kunnen we melden dat het NUT Bergum één van de oudste verenigingen is van Burgum èn één van de grootste NUT departementen van Nederland. We verzorgen elk jaar een programma met verschillende voorstellingen met een culturele inslag, zoals cabaret, lezingen, muziek en buffetten. Het NUT staat los van iedere politieke of levensbeschouwelijke stroming en tracht met cultuur en kennisverbreding zinvol bezig te zijn voor alle lagen van de bevolking met een laagdrempelig lidmaatschap. Met uw lidmaatschapskaart heeft u gratis entree voor twee personen bij elke voorstelling. Bij sommige evenementen zijn we genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen.

Nieuws

Volg het nut nieuws en blijf  op de hoogte van de laatste berichtgeving en actualiteiten.

Lees meer

Historie

De historie over het nut algemeen en nut departement bergum e.o.

Lees meer

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling
van Nut Bergum e.o.

Lees meer

Boeken

Download hier de e-boeken van nut bergum e.o.

Lees meer

Foto's

Een reeks foto's van Bergum
verzameld in een foto galerie.

Lees meer

Jaarverslagen

Overzicht van de jaarverslagen

Lees meer

De Nutleden kunnen via de pc op de website www.nutalgemeen.nl het landelijk nieuws lezen. Leden van NUT Bergum e.o hebben daarnaast de mogelijkheid zich persoonlijk aan te melden voor Nut nieuws.

 

Voor leden geldt:

• Lidmaatschap staat open voor iedereen. U kunt zich telefonisch of via het formulier opgeven.

• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

• De contributie bedraagt € 22,50 per jaar per adres. De leden en de nieuwe leden betalen de contributie via een automatische machtiging.

• Per adres mogen twee personen aan de door het Nut georganiseerde activiteiten deelnemen.

CONTACT

Voor meer informatie, vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Nut Bergum e.o.

Correspondentie adres

 

Secretaris:
De Bjirk 17
9251 NJ Burgum

Ledenadministratie:
Eilingsloane 11
9251 MN Burgum

 

formulier

Neem contact met ons op.

©2021 Nut Bergum e.o.

Webdesign door:
Studio Trettjin Burgum